top of page
  • Writer's pictureCCO Laurea

A Call for Articles | Laurea hakee kirjoittajia yhteiskehittäjäjulkaisuun

Updated: Sep 23, 2019

Author: Heidi Uitto & Maija Merimaa

Photo: Heidi Uitto


Laurea University of Applied Sciences is publishing a symposium that is handling multi-stakeholder co-creation, citizen science, open innovation, open science, and open education. The aim of the symposium is to make apparent and promote benefits of co-creation, relevant skills and know-how, best practices, and challenges it may meet.

Laurea has a broad expertise in co-creation and service design and they are an integral part of Laurea’s RDI and education strategy. In order to ensure diversity, we encourage also writers that are based outside Laurea to send their abstracts.


We are inviting compact 5 to 6-page articles. Preferred topics are e.g. experiences on building and orchestrating multi-stakeholder ecosystems or visions on how open and inclusive multi-stakeholder co-creation could look like in 2030 from the perspective of academia, industry, public sector or civic society. We are also keen to read from the articles what are the pros and cons of co-creation and what is the role of open data in co-creation.


The symposium’s editorial staff will read the abstracts and select the articles to be published. The best abstracts will be presented during the European Open Science Policy Platform’s event, which will be held in Finland during October 2019. More than 100 international high-level experts will participate this event.


We are welcoming 1500-word abstracts to julkaisut@laurea.fi. The due date is 20.09.2019. Both the abstract and the article can be written either in English or Finnish.

The deadline for the articles is in January 2020 and the symposium will come out during the spring 2020.


Co-creation Orchestration and UAS’s Open RDI, Learning, and Open Innovation Ecosystems projects are supporting the symposium. Both of the projects are funded by Laurea and the Ministry of Education and Culture, Finland.


More information:

maija.merimaa@laurea.fi

.

.

.

.

Laurea on julkaisemassa keväällä artikkelikokoelman monitoimijaisesta yhteiskehittämisestä, avoimesta toimintakulttuurista (ml. avoin innovaatio, avoin tiede, avoin opetus) ja kansalaistieteestä. Julkaisun tavoitteena on tehdä näkyväksi yhteiskehittämisen hyötyjä, siihen liittyvää osaamista, hyviä käytänteitä ja sen haasteita.

Laureassa on laaja osaaminen aiheesta: palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen ovat Laurean strategisia valintoja. Varmistaaksemme näkökulmien moninaisuuden toivomme kuitenkin myös Laurean ulkopuolisten toimijoiden kirjoittavan julkaisuun.


Kirjoittajilta pyydetään napakoita n. 4-6 sivun mittaisia artikkeleita. Artikkeleissa voi nostaa esiin kokemuksia ja visioita siitä, kuinka monitoimijaisia ekosysteemejä rakennetaan ja orkestroidaan, tai miltä avoimuus, monitoimijainen yhteiskehittäminen ja kansalaistiede voisivat näyttää ja tuntua vuonna 2030 yritysten, kuntien, korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Teksteissä voi myös pohtia yhteiskehittämisen hyötyjä ja hintaa sekä avoimen datan merkitystä yhteiskehittämisessä.


Julkaisun toimituskunta lukee abstraktit ja päättää artikkeleiden ottamisesta julkaisuun. Parhaat abstraktit julkaistaan lokakuussa pidettävän European Open Science Policy Platformin tapahtuman yhteydessä. Tapahtumaan osallistuu 100 kansainvälistä asiantuntijaa.


Mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan julkaisuun, toimita korkeintaan 1500 merkin mittainen abstrakti 15.9.2019 mennessä osoitteeseen: julkaisut@laurea.fi. Julkaisun kieliä ovat suomi ja englanti, ja myös abstraktin voi kirjoittaa kummalla kielellä tahansa.

Artikkeleiden deadline on tammikuussa 2020 ja julkaisu valmistuu kevään 2020 aikana.

OKM:n ja Laurean rahoittamat Co-creation orchestration (CCO) ja Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemit -hankkeet tukevat julkaisun tuottamista.


Lisätietoja:

maija.merimaa@laurea.fi

Recent Posts

See All

Why go to the doctor's if you're not sick?

Tuomas Taruvuori, a recent graduate of Laurea UAS Service Innovation and Design Master's program, contributes to the highly topical discussion of customer experience design in the promotion of holisti

bottom of page