top of page
  • Writer's pictureCCO Laurea

Yhteiskehittämisartikkelien abstraktit julkaistu

Updated: Jan 24, 2020

Monitoimijaisen yhteiskehittämisen abstraktikokoelma on julkaistu. Abstraktit esittelevät Laurea-ammattikorkeakoulun ja Laurean kumppaneiden monitoimijaista yhteiskehittämistä, avointa toimintakulttuuria (ml. avoin innovaatio, avoin tiede, avoin opetus) ja kansalaistiedettä.


Abstraktikokoelma sisältää tiivistelmät keväällä 2020 julkaistavista artikkeleista. Julkaisun tavoitteena on tehdä näkyväksi yhteiskehittämisen hyötyjä, siihen liittyvää osaamista, hyviä käytänteitä ja sen haasteita.


Recent Posts

See All
bottom of page