top of page
  • Writer's pictureCCO Laurea

Vuoden 2030 Laureassa monitoimijainen yhteiskehittäminen sujuu kuin tanssi

Updated: Dec 12, 2019

Kirjoittaja: Kaisla Saastamoinen ja Heidi Uitto

Kuvat: Kaisla Saastamoinen

Joukko laurealaisia koontui Co-creation Orchestration (CCO) -hankkeen yhteiskehittämistapahtumaan Töölönlahden Villa Kivessä maanantai-iltapäivänä 9. syyskuuta. Tapahtumassa heräteltiin keskustelua yhteiskehittämisestä sekä sen mahdollisuuksista ja hyödyistä Laureassa ja laajemmin. Tilaisuuteen osallistui sekä CCO-hankkeen henkilöstöä että muita yhteiskehittämisestä kiinnostuneita kutsuvieraita.


Tilaisuudessa keskityttiin paitsi hankkeen ja sen teemojen esittelyyn, myös yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen käytännössä. Menetelmien valinnan yhtenä perusteena oli jään murtaminen osallistujien välillä ja siten avoimen ja turvallisen ilmapiirin luominen yhdessä työskentelyä vauhdittamaan. Iltapäivän ohjelma olikin rakennettu osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Osallistujat tutustuivat toisiinsa sekä kertoivat omasta tartuntapinnastaan yhteiskehittämiseen bingon ja speed dating -tyyppisen pikaesittelyn keinoin.


Yhteiskehittämisen tilaa Laureassa ja Laurean kumppaneiden kanssa vuonna 2030 visioitiin tuottamalla lyhyt draamaesitys AMK:n, YAMK:n, TKI:n ja tukipalveluiden näkökulmista. Ohjelmassa oli myös lyhyitä virikepuheenvuoroja liittyen hankkeen teemoihin eli yhteiskehittämisen orkestrointiin, monitoimijaiseen yhteiskehittämiseen, avoimeen tieteeseen ja avoimeen innovaatioon sekä hyteen ja soteen. Tilaisuuden lopussa kukin osallistuja pohti omaa rooliaan CCO-hankkeessa joko hanketyöntekijän tai sanansaattajan näkökulmasta. Keskustelusta saaduista vastauksista kootaan yhteenveto, joka jaetaan osallistujille. Yhteenvedon pohjalta aletaan työstää käytännön ehdotuksia sekä hankkeen edistämiseksi että sanansaattajia ja muita Laurean toimijoita hyödyttäviksi toimintatavoiksi.

Recent Posts

See All
bottom of page