top of page
  • Writer's pictureCCO Laurea

Vaikuttava koulutus syntyy yhteiskehittämällä

Updated: Sep 20, 2019

Kirjoittaja: Marilla Kortesalmi

Kuva: Olli-Pekka LehtinenJokaisen kouluttajan tavoite on tuottaa mahdollisimman vaikuttavaa valmennusta, koulutusta ja opetusta. Vaikuttavuutta mitataan monin eri tavoin. Joskus edistymistä seurataan sekunnin kymmenesosien tarkkuudella. Joskus vaikuttavuuden mittarit ovat väljempiä. Kevyimmillään kysytään osallistujan kokemuksia toteutuksesta.


Vaikuttava koulutus on monen tekijän summa. Se yhdistää osallistujien motivaation järjestäjien tavoitteisiin. Tämän lisäksi oppimisympäristöt tukevat oppimista. Työpaikoilla tapahtuvassa koulutuksessa on haasteita näissä kaikissa. Miten yhdistää työntekijöiden toiveet ja yrityksen tarpeet? Miten järjestää koulutus niin, että siihen on mahdollista osallistua ja että se on saman aikaisesti vaikuttavaa ja yrityksen toimintaa kehittävää?

Urbaania kasvua –hankkeessa lähdimme ratkomaan näitä haasteita yhteiskehittämisen menetelmillä. Selvitimme, mitä yritykset toivovat koulutuksilta kevään ajan hankkeen. Partneriyritysten (Finnair Cargo, Infocare, ISS Palvelut, Solteq, Vantti) kanssa järjestimme 13 työpajaa sekä koulutuspilottiviikon yli 90 koulutuskohtaamista. Tulosten työstämisen työpaja toi vastauksia hyvin.


Tarpeita koulutuksille on paljon. Ne ovat keskenään hyvin erilaisia, ja joskus myös ristiriitaisia. Yritykset tarvitsevat sekä hyviä tyyppejä että syvän osaamisen ammattilaisia. Koulutusten toivottiin kattavan sekä yleisiä oppimisen taitoja, että spesifejä ammattitaitoja.


Toinen tarve koulutuksille oli helppo saavutettavuus. Ideaalisti mahdollisuus uuden oppimiselle olisi avoinna kaikille, kaikkialla ja koko ajan. Hankkeessa pilotoimme eri tapoja toteuttaa koulutusta. Testasimme erityisesti verkko-opetusta. Nämä toteutukset eivät kuitenkaan kiinnostaneet osallistujia niin paljon kuin aikaan ja paikkaan rajatut aamukahvitilaisuudet tai aikaan rajoitetut webinaarit. Kun uuden oppimisen mahdollisuuksilla ei ole mitään rajoittavia reunaehtoja, vapaus kääntyy helposti itseään vastaan. Kun koulutussisältöön pystyi tutustumaan milloin vain, askel todella avata sovellus ja tarttua oppimiseen jäi ottamatta.


Kolmas tarve oli koulutuksen yksilöllisyys. Kun jokaisen työtehtävät ovat erilaisia ja jokaisen taitotaso oma, vaikuttavan koulutuksen pitäisi pystyä huomioimaan nämä. Henkilökohtainen valmennus vastaa tähän. Yrityksissä valmennusta käytetäänkin jonkin verran. Valmennuksen ongelma on sen huono skaalautuvuus. Valmennettavien joukko on hyvin suppea, sillä ei kateta koko henkilöstön kaikkia tarpeita. Koska ratkottavia haasteita on kaikissa työtehtävissä ja koska parhaat ratkaisut syntyvät kollegojen kanssa yhdessä, koulutuksen pitäisi ulottua läpi koko organisaation.


Nyt syksyllä hankkeessa starttaavat koulutuksen ja rekrytoinnin yhdistävät diilit on muotoiltu näihin haasteisiin vastaten. Mukana on valmennusta ja koulutusta eri teemoista. Koulutuksen toteutukset on rakennettu yritysten tarpeista käsin ja niissä hyödynnetään sekä verkko-opiskelun mahdollisuuksia, ryhmätyöskentelyn voimaa, että ohjaavaa palautetta. Tervetuloa mukaan oppimaan!


Urbaania kasvua – GSIP Vantaa

Marilla Kortesalmi marilla.kortesalmi at laurea.fi


Kirjoittaja toimii Laurean projektipäällikkönä Urbaania kasvua –hankkeessa. Hanke tähtää vantaalaisten pk-yritysten kannattavuuden vahvistamiseen rekrytoinnin, koulutuksen ja teknologisen valmennuksen avulla. Hankkeessa pilotoidaan vaikuttavia tapoja vastata jatkuvan oppimisen haasteeseen.

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page