top of page
  • Writer's pictureCCO Laurea

Transatlanttinen webinaari hyvinvoinnin ja terveyden toimijoille 11.6.2020

Updated: Jun 17, 2020

Torstaina 11.6.2020 klo 15.30 järjestettiin suomalais-kanadalainen webinaari hyvinvoinnin ja terveyden toimijoille. Webinaari oli ensimmäinen transatlanttisen terveys- ja hyvinvointiyhteistyön webinaarien sarjassa.

Ensimmäisen webinaarin aiheena oli Living well all the way ja se keskittyi ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.


Webinaarissa esiteltiin mahdollisuuksia transatlanttiseen yhteistyöhön hyödyntäen kansainvälisen Product Validation in Health -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Lisäksi käytiin läpi esimerkkitapauksia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyen sekä erilaisia käytännön mahdollisuuksia, joita transatlanttinen yhteistyö ekosysteemien välillä voi tarjota.Lisätietoja:

Kaisla SaastamoinenFrançois Borrelli Tuija Hirvikoski Teemu Santonen

Toimitusjohtaja Johtaja Yliopettaja

TechnoMontréal Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu

Emerita President ENoLL
Taustaa:

Laurea on solminut yhteistyösopimuksen kanadalaisen TechnoMontréalin kanssa. Yhteistyössä keskitytään edistämään ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhteiskehittämisen keinoin.


TechnoMontréal on kanadalainen kaupunkitoiminnan kehitysyhtiö, joka fasilitoi julkisen ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä teknologisten ratkaisujen kautta, esimerkiksi tekoälyn avulla.


Sopimus on Laurean Co-Creation Orchestration (CCO)- ja Product Validation in Health (ProVaHealth)-hankkeiden osatulos. CCO:ssa rakennetaan mallia, joka auttaa yrityksiä, kaupunkeja, tutkijoita sekä kansalaisia kehittämään yhdessä parempia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita. ProVaHealth edistää yhteistyötä terveysalan Living Labien kesken.


European network of Living Labs (ENoLL) mukaan ”Living Labit ovat käyttäjälähtöisiä, avoimia innovaatioekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiskehittämiseen sekä tutkimuksen ja innovaation integroimiseen oikeissa yhteisöissä ja todellisissa puitteissa”. Yhteiskehittämisellä taas tarkoitetaan menetelmää, jossa asiakkaat liittyvät arvoketjuun sekä osallistuvat innovaatiotoimintaan.


Sopimus on ensimmäinen matkalla monikansallisen yhteistyöverkoston luomiseen. Sekä Kanadassa että Suomessa väestön ikääntyminen on painava ongelma. Yhteiskehittämisen kautta autetaan terveys- ja hyvinvointialan toimijoita ja luodaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja ongelmiin, joita väestön ikääntyminen aiheuttaa.


Recent Posts

See All

Why go to the doctor's if you're not sick?

Tuomas Taruvuori, a recent graduate of Laurea UAS Service Innovation and Design Master's program, contributes to the highly topical discussion of customer experience design in the promotion of holisti

Comments


bottom of page