top of page
  • Writer's pictureCCO Laurea

Laurea EduGATE ja Vision Factory järjestävät viisi palvelumuotoilun koulutuspäivää

Laurea EduGATE ja Vision Factory jul­kai­si­vat uuden pal­ve­lu­muo­toi­lun kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, johon kuuluu viisi koulutuspäivää marras-joulukuussa 2020. Koulutuspäivät järjestetään verkkototeutuksina. Kuhunkin koulutuspäivään ilmoittaudutaan erikseen, eli osallistuja voi valita yhden tai useamman koulutuspäivän oman tarpeensa ja osaamistasonsa mukaisesti.


Koulutuksia järjestetään viidestä palvelumuotoiluaiheesta:

  • Palvelumuotoilun perusteet 3.11. klo 9-16

  • Palvelumuotoilun syventävä jatkokurssi 11.11. klo 9-16

  • Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen työkalusprint 17.11. klo 9-16

  • Co-creative selling – omasta sisäisestä myyntiprosessista asiakkaan ostopolun kuvaamiseen 1.12. klo 9-16

  • Ekosysteemiajattelun perusteet 2.12. klo 9-16

Koulutuksiin sisältyy teoriaa sekä osallistavaa työskentelyä.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/laurea-edugaten-ja-vision-factory-julkaisivat-uuden-palvelumuotoilun-koulutuskokonaisuuden/

Recent Posts

See All
bottom of page