top of page

Opiskele yhteiskehittämistä ja sen orkestrointia 

Haluatko kehittää ammattitaitoasi yhteiskehittämisen orkestroijana tai tulla fasilitoinnin ammattilaiseksi?

 Laurea tarjoaa mahdollisuuksia yksityishenkilöille ja yrityksille kehittää omaa tai työntekijöidensä osaamista. Kokonaisten tutkintojen lisäksi tarjoaamme jatkuvaa oppimista, jolla voit päivitää ammattitaitoasi tarpeidesi mukaan töiden ohessa. Yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilua painottavia kursseja löytyy mm. sosiaali- ja terveysalalla, turvallisuuden johtamisessa, oikeusmuotoilussa ja johtamisessa.

Yhteiskehittämispalveluita kaupungeille ja yrityksille

Tarjoamme yhteiskehittämispalveluita ja konsultointia kaupungeille ja yrityksille.

CCO on mukana kehittämässä ja innovoimassa parempia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja yhteiskehittämisen menetelmin. Olemme ammattilaisia palveluinnovaatioiden tutkimuksessa, suunnittelussa, yhteiskehittämisessä, pilotoinnissa, arvioinnissa, mallinnuksessa, toteuttamisessa sekä jalkauttamisessa. Avoimet innovaatioleirit, yhteiskehittämisen työpajat ja –tapahtumat, open access –tutkimus, Living Labit, yhteiskehittämistilat ja käyttäjäpaneelit ovat tutkitusti tehokkaita keinoja yhteiskehittää ja meillä on laaja kokemus näiden menetelmien käyttämisestä sekä yhteiskehittämistapahtumien fasilitoinnista. Palveluiden lisäksi koulutamme Laureassa yhteiskehittämisen orkestroijia ja fasilitaattoreita eri aloille.

Etsimme yhteistyökumppaneita hankkeisiin

Onko yrityksesi, tutkimusryhmäsi tai organisaatiosi kiinnostunut hankkimaan ulkopuolista TKI -rahoitusta?

Rajat ylittävä, monitoimijainen yhteistyö on yhteiskunnallisesti merkityksellistä toimintaa. Tätä korostetaan myös TKI –rahoituspäätösten kriteereissä. Etsimme kuntia, yrityksiä ja järjestöjä kumppaneiksi osallistumaan avoimiin rahoitushakuihin Suomessa ja kansainvälisesti. Laurea sai vuonna 2017 3,81 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tämä on yli 13,6 prosenttia Laurean liikevaihdosta.

CCO-logo-portrait-RGB.jpg
laurea-logo-ja-slogan_rgb_eng-01.png
OKM-logo-musta-suomi.jpg
OKM_Eng_2rivi_logot_ISO.jpg
ENoLL.png
bottom of page