top of page
Olli-Pekka Lehtinen

Opiskele yhteiskehittämisen orkestrointia ja tule fasilitoinnin ammattilaiseksi!

Haluatko kehittää ammattitaitoasi yhteiskehittämisen orkestroijana tai tulla fasilitoinnin ammattilaiseksi?

 

Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu ovat kysyttyjä työelämätaitoja alasta riippumatta. Työpaikkailmoituksissa haetaan usein monialaisia ammattilaisia, jotka osaavat oman erityisosaamisensa lisäksi kommunikoida eri sidosryhmien kanssa sekä fasilitoida kehittämis- ja innovaatioprosesseja. Lähes kaikilla aloilla on huutava pula osaajista, jotka pystyvät viemään yrityksen toimintaa eteenpäin. Yhteiskehittämisen opiskelu takaa sinulle laajempien työmahdollisuuksien lisäksi työn, jossa ei tule olemaan tylsää.

  

Työelämän murroksessa meiltä vaaditaan elinikäistä oppimista. Ammattilaisten on hyvä aika ajoin uusia ja päivittää osaamistaan. Teknologisen muutoksen ja globalisaation tuomien uudistusten lisäksi työkulttuuri muuttuu. Top-down –johtaminen nähdään yhä useammin vanhanaikaisena ja tehottomana työtapana. Sen tilalle on tullut epäsuora johtaminen. Uudet käytännöt vaativat meiltä uusia taitoja ja sopeutumiskykyä. Yhteiskehittäessä tarvitaan kykyä fasilitoida ja johtaa epäsuorasti monitoimijaista yhteistyötä. Lauressa voit opiskella täysipäiväisesti tai päivittää osaamistasi avoimen AMK:n kursseilla tarpeesi mukaan töiden ohessa.

 

Laurea tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia opiskella tai kehittää henkilöstön osaamista. Yhteiskehittämiseen ja palvelumuotoiluun perustuvia kursseja ja koulutusohjelmia on useilla eri aloilla hyvinvoinnista ja terveydestä turvallisuuteen.

 

Laurea tarjoaa:

 

 

Olemme kuudella kampuksella ympäri Uuttamaata toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

 

Opiskelu, TKI-toiminta ja aluekehitys Laureassa tapahtuvat eri osapuolten kanssa yhteistyössä - niin yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyö on tasa-arvoista ja jokainen voi tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä.

 

Laurealainen oppiminen perustuu aitoihin työelämän projekteihin ja kehittämistehtäviin. Oppimisen ytimessä on tutkiva ja kehittävä työote, jota Laureassa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD)

bottom of page