top of page
Ilpo Vuorivirta

Yhteiskehittämispalveluita kaupungeille ja yrityksille

Yhteiskehittäminen on uusi tapa luoda lisäarvoa. Se on bottom-up –lähestymistapa, jossa eri sidosryhmät liitetään arvoketjuun aktiivisina toimijoina. Menestyneet teknologia- ja konsulttifirmat ovat käyttäneet yhteiskehittämistä jo muutaman vuosikymmenen ajan tehostaakseen tuotekehitystään. Yhteiskehittäminen on menetelmä, jolla luodaan lisäarvoa asiakkaille ja yrityksille, nopeutetaan tuotekehitystä ja markkinoillepääsyä sekä lasketaan tuotekehityksen kustannuksia. Loppukäyttäjät, eri yritykset, julkisen sektorin toimijat sekä tutkijat voidaan osallistaa läpi kehittämis- ja innovointiprosessiin: tutkimuksesta ja suunnittelusta pilotointiin ja jalkauttamiseen. Meidän missiomme on edistää yhteiskehittämistä terveys- ja hyvinvointialalla.

 

Tarjoamme yhteiskehittämispalveluita ja konsultointia kaupungeille ja yrityksille. CCO on mukana kehittämässä ja innovoimassa parempia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja yhteiskehittämisen menetelmin. Olemme ammattilaisia palveluinnovaatioiden tutkimuksessa, suunnittelussa, yhteiskehittämisessä, pilotoinnissa, arvioinnissa, mallinnuksessa, toteuttamisessa sekä jalkauttamisessa. Avoimet innovaatioleirit, yhteiskehittämisen työpajat ja –tapahtumat, open access –tutkimus, Living Labit, yhteiskehittämistilat ja käyttäjäpaneelit ovat tutkitusti tehokkaita tapoja yhteiskehittää. CCO:lla on laaja kokemus näiden menetelmien käytöstä.

CCO:lla ja Laurea ammattikorkeakoululla on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus yhteiskehittämisen fasilitoinnista sekä tiede-, sektori- ja maarajat ylittävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. CCO auttaa yrityksiä, tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita sekä kansalaisia kehittämään, kaupallistamaan ja hyödyntämään hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tuotteita ja palveluita konsultoimalla, verkostoimalla, testaamalla, pilotoimalla ja validoimalla tuotteita ja liiketoimintamalleja. Laurea hyödyntää yli 8000:n kansalaisen käyttäjäpaneeliaan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, testaamisessa ja levittämisessä. 

Yhteiskehittämisen orkestrointipalveluihimme kuuluu:

Avoimet innovaatioleirit (OIC)

OIC:it kokoavat yhteen parhaat innovaattorit ja yhteiskehittävät parempia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja.

Yhteiskehittämistapahtumat ja -työpajat

Järjestämme inspiroivia ja ammattitaidolla fasilitoituja yhteiskehittämistapahtumia, jotka nostavat parhaat innovointikyvyt esiin työntekijöissänne ja muissa yhteistyökumppaneissanne.

Tutkimus ja yhteiskehittämisoppaat

CCO tuottaa laadukasta akateemista tutkimusta sekä yhteiskehittämisoppaita kaikkien käyttöön. Olemme sitoutuneet noudattamaan avoimmuuden periaatteita tutkimuksessamme.

Living Labs

Luomme tosielämää jäljitteleviä yhteiskehittämis- ja testausalustoja yrityksille ja kaupungeille.

Yhteiskehittämistilat

Laurea tarjoaa monipuolisia, yhteiskehittämiseen soveltuvia tiloja kuudella eri kampuksella ympäri Uuttamaata.

Käyttäjäpaneelit

Laurean yli 8000 kansalaisen käyttäjäpaneeli on käytössänne tuotteiden ja palveluden testaamiseen ja validoimiseen.

bottom of page