top of page

Yhteiskehittämisartikkelienkokoelma julkaistu

Kokoelma esittelee Laurean ja Laurean kumppaneiden monitoimijaista yhteiskehittämistä.

Co-creation Orchestration –

Nostetaan innovaatiot uudelle tasolle!

Rakennamme CCO:ssa mallia, joka auttaa yrityksiä, kaupunkeja, tutkijoita sekä kansalaisia kehittämään yhdessä parempia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita Euroopan innovatiivisimmalla alueella (Helsinki-uusimaa). Päämäärämme on tehdä innovoinnista avoimempaa, osallistavampaa sekä yhteistyöhön perustuvaa.

CCO on Laurean sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hanke ja osa Laurean TKI-profiilia. Sitoudumme noudattamaan ja edistämään vastuullisen tutkimuksen ja kehittämisen (RRI) periaatteita.

Julkaisut

Lue uusimmat julkaisumme täältä

Hirvikoski, T., Äyväri, A., Merimaa, M., Lahtinen, H. & Saastamoinen, K. (toim.) 2021. Eurooppalainen korkeakoulu osallistavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollistajaorkestroijana. Innovaatioekosysteemin näkökulma monitoimijaiseen yhteiskehittämiseen. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Äyväri A., Hirvikoski T. 2021. Katsaus avointen innovaatioiden yhteiskehittämistä ja testausta tukeviin sosiaali- ja terveysalan sivustoihin. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Santonen, T. 2021. Clarifying terminology for collaborative innovation and development. In Iain Bitran ; Steffen Conn ; Chris Gernreich ; Eelko Huizingh ; Marko Torkkeli & Jialei Yang (Eds.) ISPIM Innovation Conference: Innovating our common future, Proceedings ISPIM Berlin 2021.

 

Helariutta, A., Fred, M., Kangastie, H., Merimaa, M., Päällysaho, S. (toim.). 2021. Avoin TKI-integroitu oppiminen - toimintamallit ja hyvät käytänteetLaurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Helariutta, A., Fred, M., Kangastie, H., Merimaa, M., Päällysaho, S. (toim.). 2021. Avoin TKI-integroitu oppiminen - toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Antola, K., Fred, M., Helariutta A., Kangastie, H., Kelo, M., Kiviluoto, J., Kärki, A., Lehto, A., Päällysaho, S., Sinisalo, R. 2021. Avoimen TKI-integroidun oppimisen tarkistuslistat. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Luojus, S., Kauppinen, S. 2021. The Role of Higher Education Institutes in Public Sector Innovation Ecosystems. INTED2021 Proceedings, pp. 1788-1794.

 

Santonen, T. 2020. Living labs and Circular Economy: A multiple case study. In Iain Bitran; Steffen Conn; Chris Gernreich; Michelle Heber; K.R.E. Huizingh; Marko Torkkeli (Eds.). The Proceedings of "ISPIM Connects Global 2020: Celebrating the World of Innovation - Virtual, 6-8 December 2020. LUT Scientific and Expertise Publications: ISBN 978-952-335-566-8, ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384

Hirvikoski T., Erkkilä L., Fred M., Helariutta A., Kurkela I., Pöyry-Lassila P., Saastamoinen K., Salmi A., Äyväri A. (Eds.). 2020. Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Salmi, A. and Pöyry-Lassila, P. 2020. Systemic design addressing complexity in service ecosystems: integrating empathic and systemic perspectives. In Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi, Äyväri (Eds.). 2020. Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Häkkinen, M. & Latva-Korpela, I. 2020. Public Health Nursing students as co-creators in the promotion of health and well-being. In Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi, Äyväri (Eds.). 2020. Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hirvikoski, T. & Saastamoinen, K. 2020. “The more you are willing to give, the more you also get“ - How multifaceted, multi-stakeholder innovation ecosystems are governed and orchestrated, and how to research them? In Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi, Äyväri (Eds.). 2020. Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Äyväri, A. & Spilling, K. 2020. Orchestration practices in multi-stakeholder co-creation. Case Agile Piloting at Smart Kalasatama. In Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi, Äyväri (Eds.). 2020. Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Salin, O. & Kopomaa, T. 2020. The Promotion of Assets in the CommunityIn Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi, Äyväri (Eds.). 2020. Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Santonen, T., Kjellson, F., Andersson, K., Hirvikoski, T. 2020. Developing maturity model for transnational living lab collaboration. Proceedings of the 2020 ISPIM Innovation Conference (Virtual) Event "Innovating in Times of Crisis" held on 7 to 10 June 2020. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT.

Santonen, T. , Julin, M., Salmi, A., Leskinen, J. 2020. Understanding the underlying factors of living lab business model. Proceedings of the 2020 ISPIM Innovation Conference (Virtual) Event "Innovating in Times of Crisis" held on 7 to 10 June 2020. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT.

Nevmerzhitskaya, J., Santonen, T., Purola, A. 2020 Experience and recommendations of end-user engagement across circular economy business model development. European Commission.

Santonen, T. (Ed.) 2020. Living Lab business models and services. Key findings from Product Validation in Health (ProVaHealth) project. Laurean julkaisusarja / Laurea Publications. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Purola, A., Santonen, T., Haapaniemi, H., Hirvikoski, T., Nevmerzhitskaya, J. 2020. Living Labs Concepts and Implementation Plan for CIRC4Life-project. European Commission.

 

ProVaHealth Project Report. 2020. Product Validation in Health - Transnational Living Lab concept development with Baltic Sea Region Living Labs.

Laakkonen, A. 2020. Avoin ei ole ilmaista – tieteellisen julkaisemisen kustannukset ja niiden seuranta Laureassa. Osa 1. Laurea Journal.

Laakkonen, A. 2020. Avoin ei ole ilmaista – tieteellisen julkaisemisen kustannukset ja niiden seuranta Laureassa. Osa 2. Laurea Journal.

Chydenius, T. 2020. Culture in service design: How service designers, professional literature and service users view the role of national, regional and ethnic cultures in services. JYU Dissertations.

Santonen, T., Purola, A., & Nevmerzhitskaya, J. 2020. Board game for co-creating ecosystem based circular economy business models. ISPIM Connects Proceedings.

Meristö, T., Laitinen, J. 2020. Digital innovations for elderly people – sustainable solutions for the future. ISPIM Connects Bangkok Proceedings.

Ahonen, O. 2020. Opiskelijan osaamisen arviointimittari sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittämisen monialaisessa kontekstissa. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Väitöskirja.

Santonen T., Harmoinen P., Laitinen J., Meristö T., Jokinen M., Karimäki K., Leino T., Sirkesalo S., Ikkonen T., Lehtinen L., Silvola K., Suikkanen-Malin T., Heinänen S., Boman-Björkell A., Holmas S., 2019. CityDrivers - Teemme luovan osaamisen myynnistä ja ostamisesta helppoa. Laurea Julkaisut 119, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Burgelman, J.C., Pascu, C., Szkuta, K., Von Schomberg, R., Karalopoulos, A., Repanas, K., Schouppe, M. 2019. "Open Science, Open Data, and Open Scholarship: European Policies to Make Science Fit for the 21st Century". Frontiers in Big Data, 2, 43.

Abstracts for Laurea's multi-stakeholder co-creation publication. 2019. Laurea Julkaisut.

 

Äyväri, A., Hirvikoski, T., Uitto, H. 2019.  "Identifying Living Lab orchestrators’ individual‐level skills". Open Living Lab Days 2019.

 

Äyväri A., 2019. Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus kehittämis- ja kokeilualustana Fiksu Kalasatama co-designing wellbeing -hanke. Laurea Julkaisut 116, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Santonen, T., Nevmerzhitskaya, J., Purola, A., Haapaniemi, H. 2019. "Open Innovation Camp (OIC) – A Tool for Solving Complex Problems Rapidly".

Santonen, T., Julin, M. 2019. Empirical evaluation of health and wellbeing living lab business models​. ISPIM Connects Ottawa Proceedings.​

Santonen T., Julin M. 2019. How transnational Living Labs can help SMEs to internationalize? International Journal of Innovation Management, Vol. 23, No. 08.

Äyväri, A., Jyrämä, A., Hirvikoski, T. 2018. "The Circle of Mediators: Towards a governance model for tackling sustainability challenges in a city". Open Living Lab Days 2018.

Hirvikoski T., Äyväri A., Hagman K., Wollstén P. 2018. "Yhteiskehittämisen käsikirja". Espoon kaupunki.

Hirvikoski, T., Saastamoinen, K., Uitto, M. 2018. "International Innovation Sprint Bridging the Sustainability Gap between Metropolitan Core and Peripheries".

Hirvikoski, T., Lehto, P., and Äyväri, A. 2016. "Development and experimentation platform for social, health and wellbeing services in the context of Kalasatama health and wellbeing centre". Laurea Julkaisut 68. 

Santonen T., Faber E. 2015. Towards a comprehensive framework to analyse edutainment applications. International Society for Professional Innovation Management.

Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyöt

Erola, K., Sundholm, K. 2020. Verkko-opiskelijan hyvinvoinnin edistämisen toimintamallit. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

 

Metsänen, T. (2020) Monialaisella yhteiskehittämisellä rakennettu mobiilisovellus sydänsairastuneille. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Taruvuori, T. (2020) Designing Experiences in Preventive Healthcare – CASE: Neosmart Health. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

 

Seikkula, S. 2020. "Show me the value": Business benefits of co-creation and how to effectively communicate their value to SMEs which are developing circular economy business models. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Puusaari, L. 2020. Innovaatioekosysteemielämää ja radikaaleja innovaatioita. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Laitio, P. 2020. Opasrobotti : innovaatiosta näkövammaisten liikkumisen apuvälineeksi. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Grönlund, M. 2019. Tapahtumatori-konseptin monitoimijainen yhteiskehittäminen - Case Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Jordan, M. 2019. Creating public value through service design: Facilitation of human-centred service transformation in the city-state of Hamburg. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Järvinen, M. 2019. Co-creating an in-house service concept for boosting innovation and development. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Jäämies, S. 2018. Yhteissuunnittelu yhteistyön areenana: Muotoilupelistä tukea yhteissuunnittelun prosessin rakentamiseen monitoimijaisessa suunnitteluympäristössä. Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
Julkaisut

Tavoitteenamme on...

Kestävä kehitys. Auttaa yrityksiä, kansalaisia ja julkisen sektorin toimijoita luomaan parempia ja asiakaslähtöisempiä tuotteita ja palveluita, jotka edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, pidentävät työuria ja parantavat elämänlaatua. 

Osallistavuus. Olemme mukana rakentamassa osallistavaa ja tasa-arvoista tulevaisuutta tukemalla avointa tiedettä ja -innovaatiota. Osallistava yhteiskunta myös lujittaa kansalaisten luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen.

Yhteistyöllä kasvuun. Edistämme rajat ylittävää, monitoimijaista yhteistyötä, sekä tuemme ideoiden, tieteen ja innovaation vapaata liikkuvuutta ja hyödynnettävyyttä.

Yhteiskehittämisen edelläkävijä. CCO ja Laurea aikovat olla edelläkävijöitä yhteiskehittämisen orkestrointipalveluiden tuottajina. Yhdessä kumppaneidensa kanssa CCO tuottaa kansainvälisen huipputason tieteellistä kirjallisuutta sekä oppaita yhteiskehittämisestä ja edistää opiskelijoiden, kansalaisten sekä ammattilaisten osaamista.

Missio.

Missiomme on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia auttamalla kansalaisia, julkisen sektorin toimijoita, tutkijoita sekä yrityksiä keksimään yhdessä ratkaisuja monimutkaisiin ja yhteisiin ongelmiin yhteistyöllä ja avoimuudella.

Arvot.

Yhteistyö, osallistavuus, avoimuus ja luottamus

Visio.

Visiomme on olla edelläkävijä yhteiskehittämisen orkestroinnissa sekä edistää tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja innovatiivista tulevaisuutta.

bottom of page