Yhteiskehittämisartikkelien abstraktit julkaistu

 

Abstraktit esittelevät Laurean ja Laurean kumppaneiden monitoimijaista yhteiskehittämistä.

Co-creation Orchestration –

Nostetaan innovaatiot uudelle tasolle!

Rakennamme CCO:ssa mallia, joka auttaa yrityksiä, kaupunkeja, tutkijoita sekä kansalaisia kehittämään yhdessä parempia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita Euroopan innovatiivisimmalla alueella (Helsinki-uusimaa). Päämäärämme on tehdä innovoinnista avoimempaa, osallistavampaa sekä yhteistyöhön perustuvaa.

CCO on Laurean sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hanke ja osa Laurean TKI-profiilia. Sitoudumme noudattamaan ja edistämään vastuullisen tutkimuksen ja kehittämisen (RRI) periaatteita.

Julkaisut

Lue uusimmat julkaisumme täältä

Chydenius, T. 2020. Culture in service design: How service designers, professional literature and service users view the role of national, regional and ethnic cultures in services. JYU Dissertations.

Santonen, T., Purola, A., & Nevmerzhitskaya, J. 2020. Board game for co-creating ecosystem based circular economy business models. ISPIM Connects Proceedings.

Meristö, T., Laitinen, J. 2020. Digital innovations for elderly people – sustainable solutions for the future. ISPIM Connects Bangkok Proceedings.

Ahonen, O. 2020. Opiskelijan osaamisen arviointimittari sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittämisen monialaisessa kontekstissa. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Väitöskirja.

Santonen T., Harmoinen P., Laitinen J., Meristö T., Jokinen M., Karimäki K., Leino T., Sirkesalo S., Ikkonen T., Lehtinen L., Silvola K., Suikkanen-Malin T., Heinänen S., Boman-Björkell A., Holmas S., 2019. CityDrivers - Teemme luovan osaamisen myynnistä ja ostamisesta helppoa. Laurea Julkaisut 119, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Burgelman, J.C., Pascu, C., Szkuta, K., Von Schomberg, R., Karalopoulos, A., Repanas, K., Schouppe, M. 2019. "Open Science, Open Data, and Open Scholarship: European Policies to Make Science Fit for the 21st Century". Frontiers in Big Data, 2, 43.

Abstracts for Laurea's multi-stakeholder co-creation publication. 2019. Laurea Julkaisut.

 

Äyväri, A., Hirvikoski, T., Uitto, H. 2019.  "Identifying Living Lab orchestrators’ individual‐level skills". Open Living Lab Days 2019.

 

Äyväri A., 2019. Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus kehittämis- ja kokeilualustana Fiksu Kalasatama co-designing wellbeing -hanke. Laurea Julkaisut 116, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Santonen, T., Nevmerzhitskaya, J., Purola, A., Haapaniemi, H. 2019. "Open Innovation Camp (OIC) – A Tool for Solving Complex Problems Rapidly".

Santonen, T., Julin, M. 2019. Empirical evaluation of health and wellbeing living lab business models​. ISPIM Connects Ottawa Proceedings.​

Santonen T., Julin M. 2019. How transnational Living Labs can help SMEs to internationalize? International Journal of Innovation Management, Vol. 23, No. 08.

Äyväri, A., Jyrämä, A., Hirvikoski, T. 2018. "The Circle of Mediators: Towards a governance model for tackling sustainability challenges in a city". Open Living Lab Days 2018.

Hirvikoski T., Äyväri A., Hagman K., Wollstén P. 2018. "Yhteiskehittämisen käsikirja". Espoon kaupunki.

Hirvikoski, T., Saastamoinen, K., Uitto, M. 2018. "International Innovation Sprint Bridging the Sustainability Gap between Metropolitan Core and Peripheries".

Hirvikoski, T., Lehto, P., and Äyväri, A. 2016. "Development and experimentation platform for social, health and wellbeing services in the context of Kalasatama health and wellbeing centre". Laurea Julkaisut 68. 

Santonen T., Faber E. 2015. Towards a comprehensive framework to analyse edutainment applications. International Society for Professional Innovation Management.

Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyöt

Puusaari, L. 2020. "Innovaatioekosysteemielämää ja radikaaleja innovaatioita". Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Jordan, M. 2019. "Creating public value through service design: Facilitation of human-centred service transformation in the city-state of Hamburg". Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

Järvinen, M. 2019."Co-creating an in-house service concept for boosting innovation and development". Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK-opinnäytetyö.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
 

Tavoitteenamme on...

Kestävä kehitys. Auttaa yrityksiä, kansalaisia ja julkisen sektorin toimijoita luomaan parempia ja asiakaslähtöisempiä tuotteita ja palveluita, jotka edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, pidentävät työuria ja parantavat elämänlaatua. 

Osallistavuus. Olemme mukana rakentamassa osallistavaa ja tasa-arvoista tulevaisuutta tukemalla avointa tiedettä ja -innovaatiota. Osallistava yhteiskunta myös lujittaa kansalaisten luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen.

Yhteistyöllä kasvuun. Edistämme rajat ylittävää, monitoimijaista yhteistyötä, sekä tuemme ideoiden, tieteen ja innovaation vapaata liikkuvuutta ja hyödynnettävyyttä.

Yhteiskehittämisen edelläkävijä. CCO ja Laurea aikovat olla edelläkävijöitä yhteiskehittämisen orkestrointipalveluiden tuottajina. Yhdessä kumppaneidensa kanssa CCO tuottaa kansainvälisen huipputason tieteellistä kirjallisuutta sekä oppaita yhteiskehittämisestä ja edistää opiskelijoiden, kansalaisten sekä ammattilaisten osaamista.

Missio.

Missiomme on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia auttamalla kansalaisia, julkisen sektorin toimijoita, tutkijoita sekä yrityksiä keksimään yhdessä ratkaisuja monimutkaisiin ja yhteisiin ongelmiin yhteistyöllä ja avoimuudella.

Arvot.

Yhteistyö, osallistavuus, avoimuus ja luottamus

Visio.

Visiomme on olla edelläkävijä yhteiskehittämisen orkestroinnissa sekä edistää tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja innovatiivista tulevaisuutta.